GK Game News - шаблон joomla Продвижение
Menu       

13. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) geçtiğimiz haftasonu 13. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı'na (MECYO) ev sahipliği yaptı. Ekim Devrimi'nin yüzüncü yıl dönümüne adanan toplantı çerçevesinde anti-komünizm temalı bir seminer ve iki ayrı açık etkinlik de gerçekleştirildi.

Her yıl düzenlenen ve Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki genç komünistleri buluşturan Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı'nın (MECYO) on üçüncüsü 24-26 Şubat tarihlerinde Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya 13 ülkeden 15 komünist gençlik örgütü katılırken, toplam delege sayısı 30'u buldu. Ekim Devrimi teması çerçevesinde düzenlenen toplantının sloganı şu biçimdeydi: "Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nden yüz yıl sonra dersler çıkarıyoruz. Geleceğimiz olan sosyalizm için savaşıyoruz!"

Toplantının konferans ayağı 24 Şubat'ta şu başlıkta gerçekleşti: "Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nden yüz yıl sonra Ekim'in bayrağını yükseltiyoruz! Emperyalist savaşların, krizlerin, mültecilerin, işsizliğin, yoksulluğun ve kapitalist sömürünün olmadığı yeni toplum için Avrupa'da gençlik mücadelesini güçlendiriyoruz. Sosyalizm geleceğimizdir!" Bu başlıkta gerçekleşen tartışmada Ekim Devrimi'nin güncelliğini koruduğu ve komünistlerin bugünkü savaşımına ışık tuttuğu vurgulandı.

25 Şubat'ta gerçekleşen seminerse şu doğrultu düzenlendi : "Kapitalist sistemin kurumlarınca yayılan anti-komünist yalanları çürütmek. Burjuvaların komünizm korkusunun nesnel gerekçelerini çözümlemek. SSCB'nin ve Avrupa'daki halk cumhuriyetlerinin mirasını savunmak. Bugün anti-komünizme karşı savaşmak." Seminer oturumunda yapılan tartışmalar anti-komünizmin farklı ülkelerde çeşitlilik gösterirken özünde birçok ortak özelliği barındırdığını ortaya koydu.

 


26 Şubat günü Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Kemal Okuyan'la buluşan ve Türkiye'deki siyasal durumu tartışan uluslararası delegasyon, aynı gün iki ayrı açık etkinliğe katılma olanağı buldu. Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerden ilki göçmen krizinin Almanya'da sınıf savaşımlarına etkisini konu aldı. Alman Komünist Partisi'nin (DKP) gençlik örgütü olan Almanya Sosyalist İşçi Gençliği'nin (SDAJ) sunumuyla başlayan etkinlikte Almanya'daki siyasal durum ve komünistlerin mücadelesi birçok yönüyle ele alındı. "Ekim Devrimi'nden yüz yıl sonra Rusya'da sınıf savaşımları" başlığı altında gerçekleşen ikinci etkinlikteyse Rusya Komünist İşçi Partisi'nin (RKRP) gençlik örgütü olan Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik) (RKSM(b)) sunum yaptı. Sosyalizmi yaşamış bu iki ülkeden gelen komünistlerin bugün yürüttüğü zorlu mücadele yoğun ilgi gördü.

Başarıyla gerçekleşen 13. MECYO'da yıl boyunca bütün ülkelerde Ekim Devrimi'ni konu alan etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.