GK Game News - шаблон joomla Продвижение
Menu       

19'uncu WFYS Türkiye Hazırlık Komitesi yola çıktı

19'uncu Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin Türkiye ayağını oluşturan Ulusal Hazırlık Komitesi yola çıktı. Türkiye gençliği emperyalizme karşı örgütlenmeye ve hiçbir sömürücü güce boyun eğmemeye çağrılıyor.

19'uncu Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin (WFYS) hazırlıkları dünyanın dört bir yanında sürüyor. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin yüzüncü yıl dönümünde düzenlenecek olan festival, dünya gençliği içindeki anti-emperyalist harekete önemli olanaklar sunuyor. Festivalde Türkiye gençliğini temsil edecek olan Ulusal Hazırlık Komitesi (UHK) bugün İstanbul'da gerçekleşen toplantıda kurulmuş bulunuyor.
 
Toplantıda Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) ve WFYS'nin içinden geçtiği zorlu tarihsel süreci konu alan bir sunumun ardından UHK adına bir ortak açıklama okundu. 

Metnin tamamı şu şekilde:

Emperyalizme karşı barış, dayanışma ve toplumsal adalet için mücadele ediyoruz

Geçmişimizi onurlandırarak geleceği kuruyoruz

Bu iki cümle, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin yüzüncü yıl dönümünü merkeze alarak Ekim 2017’de Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek olan 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin sloganını belirtiyor. 19. Festival, emperyalizmi alt etmek, gençliğin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, emperyalist müdahalelerin karşısında durmak, emperyalist saldırganlığın hedef aldığı insanlarla dayanışmak ve dünya halklarının haklarını savunmak için mücadele çağrısında bulunuyor.

1947’de yola çıkan festival hareketinin öncülüğünü yapan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), İkinci Dünya Savaşı’nın bıraktığı enkazın üzerinde yeşermiş olan köklü bir kuruluş. Onlarca yıldır dünya gençliğinin anti-emperyalist duruşunu ve mücadeleci duygularını dile getirmiş olan WFDY, Ekim Devrimi’nin yüzüncü yıl dönümünde dünyanın dört bir yanından ilerici gençleri bir araya getirmek istiyor.

Türkiye gençliğinin üzerinde yaşadığı topraklar derin sorunlarla boğuşuyor. Gerilimin ve çatışmaların köküne indiğimizdeyse kapitalist-emperyalist sistemin çelişkilerinden başka bir şey göremiyoruz. Bu topraklar emperyalizmden kurtarılana dek bölgemiz halkları barışa kavuşamayacak, kapitalizm bu topraklarda alaşağı edilene dek gençlik insanca bir yaşamı elde edemeyecek. Birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan bu iki kavgayı başarıya ulaştırmanın tek yolu, bilinçli ve gözü kara bir mücadeleyi örmekten ve yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu yolda gençliğe yoldaşlık edecek güç işçi sınıfından başkası olamaz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde etnik ve dinsel gerilimleri kışkırtarak, bunları kendi kapitalist çıkarları adına kullanan güçler hangi bahanenin arkasına saklandıkları fark etmeksizin düşmanımızdır. İnsanın insanı sömürmesinden beslenen hiçbir güç bizim dostumuz olamaz.

Önümüzde duran zorlu mücadeleyi dünya gençliğiyle buluşturmak adına 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nde Türkiye gençliği de temsil edilecek. Gençliği temsilen çeşitli alanlardan çeşitli yapıların işbirliğiyle oluşturulan Ulusal Hazırlık Komitesi yola çıkmış bulunuyor. Ekim Devrimi’nin üzerinden geçen yüz yılın ardından bugün dünya gençliğinin kurtuluşunun milliyetçiliğe karşı enternasyonalizmden, sömürüye karşı işçi sınıfı mücadelesinden geçtiğini biliyoruz.

Yaşasın Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu!

Yaşasın dünya gençliğinin anti-emperyalist mücadelesi!

19’uncu WFYS Ulusal Hazırlık Komitesi - Türkiye'ANTİ-EMPERYALİST ÇİZGİNİN SAVUNULMASI KOMÜNİST ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞUNDA'

Toplantının son bölümüyse katılımcı yapılardan gelen sözlü ve yazılı katkılara ayrıldı.

Ulusal Hazırlık Komitesi Sekretaryasını temsilen Türkiye Komünist Gençliği adına yapılan konuşmada şunlar kaydedildi: 

Komünist Gençlik Enternasyonali'nin ardılı olan WFDY, Soğuk Savaş döneminde dünya gençliğinin emperyalizme karşı mücadele örgütü oldu. WFDY on yıllar boyunca anti-emperyalist mücadele adına önemli adımlar attı. NATO'dan çıkışı savundu, askeri darbelere ve emperyalist müdahalelere karşı kampanyalar örgütledi, IMF ve Dünya Bankası gibi emperyalist kurumların politikalarına karşı çıktı. 1991'e gelindiğinde birçok WFDY üyesi örgüt likidasyona uğradı ve kendini feshetti, ancak WFDY karşı devrimci saldırılara teslim olmadı. Ancak bu tarihten sonra WFDY içinde emperyalizm tartışmaları canlandı. 2007 kriziyle birlikte ise tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Halkçı, popülist, "sol kanat" kimi burjuva hareketlerin WFDY içindeki etkisi artarken, komünist gençlik örgütlerinin WFDY içerisindeki öncü rolünün önemi arttı. Bugün WFDY'nin anti-emperyalist çizgisinin savunulması öncelikle komünist örgütlerin sorumluluğunda bulunuyor. WFDY dünya ölçeğinde gençliğin mücadelelerle dolu onurlu tarihini temsil ediyor. Bu tarihi savunmalı ve WFDY'nin temsil ettiği değerleri her türlü emperyalist saldırıya karşı güçlendirmeliyiz, çünkü bu bizim mirasımız.
 
Ulusal Hazırlık Komitesi katılımcısı Türkiye Komünist Hareketi Gençliği adına yapılan konuşmada ise "Arap Baharı süreciyle bölge halkları emperyalizme bağımlı hale getiriliyor, bunun bir örneği de Suriye'de 2011'den beri devam ediyor. Bu savaşın doğrudan sorumlularından birisi Türkiye kapitalizmi ve AKP'dir" denilerek festivale Türkiye'den katılımın önemine işaret edildi.